לבחור 

בעצמך

טיפול נפשי פמניסטי

מה זה טיפול פמניסטי ? 

ואיך זה קשור ללבחור בעצמי ? 

הגישה ההתייחסותית נשענת על ברכיהן של אמהות הטיפול הפמניסטי. הטיפול הפמניסטי מבין את החוויה הפרטית של כל אישה ואדם בתוך ההקשר החברתי תרבותי,

החוויה שלנו את עצמנו כילדות וכנשים בעולם מתעצבת בתוך מסרים והבניות חברתיות של מה נשי, מה תפקידנו  מה בעל ערך בנו ועוד. 

ומתוך ההבניות האלו האפשרות לבחור בעצמנו את עצמנו היא משימה מורכבת שמפגישה עם תקרות הזכוכית הפנימיות שהופנמו. 

מתוך המקום הזה יש חוויות ומשאלות נפשיות שמושתקות, 

לקריאה נוספת על טיפול פמניסטי.

 חלקים באתר מנוסחים בלשון נקבה אך רלונטיים לגברים גם כן. 

© 2019 by Sivan Giladi, Proudly created with Wix.com