תחומי ההתמחות שלי

Misty Woodland

הדרכה והכשרת אנשי חינוך וטיפול

הדרכה פרטנית, קבוצתית והכשרת צוותים במסגרות טיפוליות וחינוכיות. 

Wild Path

מתבגרים והוריהם

טיפול פרטני במתבגרות/ים. 

ליווי הורים למתבגרות/ים. 

Ray of Light

טראומה וטראומה מורכבת 

 טיפול עבור מתמודות/ים עם טראומה וטראומה מורכבת.

מתן ליווי לבני/ות משפחה. 

Fire Wood

טיפול   

פסיכודינאמי התייחסותי 

טיפול פרטני בנשים

וגברים בגישה התייחסותית. 

 

 חלקים באתר מנוסחים בלשון נקבה אך רלונטיים לגברים גם כן. 

© 2019 by Sivan Giladi, Proudly created with Wix.com