תחומי ההתמחות שלי

Misty Woodland

הדרכה והכשרת אנשי חינוך וטיפול

הדרכה פרטנית, קבוצתית והכשרת צוותים במסגרות טיפוליות וחינוכיות. 

Wild Path

מתבגרים והוריהם

טיפול פרטני במתבגרות/ים. 

ליווי הורים למתבגרות/ים. 

Ray of Light

טראומה וטראומה מורכבת 

 טיפול עבור מתמודות/ים עם טראומה וטראומה מורכבת.

מתן ליווי לבני/ות משפחה. 

Fire Wood

טיפול   

פסיכודינאמי התייחסותי 

טיפול פרטני בנשים

וגברים בגישה התייחסותית. 

הקונפליקט בין הרצון להכחיש אירועים איומים, ובין הרצון להכריז עליהם בקול רם, זוהי הדיאלקטיקה המרכזית של הטראומה הנפשית.

ג'ודית לאויס הרמן
 
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

 חלקים באתר מנוסחים בלשון נקבה אך רלונטיים לגברים גם כן. 

© 2019 by Sivan Giladi, Proudly created with Wix.com